Rank Author # Rating
1 jijiang 12 2636
2 supy 8 2573
3 mayaohua 8 2568
4 xudyh 17 2564
5 moorhsum 8 2561
6 fjzzq2002 20 2557
7 xllend3 11 2534
8 142857cs 7 2517
9 xuzhean 9 2507
10 panole 7 2494
11 mjy0724 17 2493
12 uwi 43 2487
13 zhouyuyang 7 2486
13 xtqqwq 6 2486
15 613 22 2484
16 s1451900 24 2483
16 a2317757009 8 2483
18 ChiTuShaoNv 7 2475
19 zhouzhendongandy 9 2474
20 consecutivelimit 8 2473
21 jiangshibiao 27 2469
22 ztxz16 22 2468
23 liouzhou_101 20 2465
23 JohnKramer 14 2465
25 matthew99a 9 2458